Geschiedenis

Het begin
Uit toeval ontstaan de mooiste zaken!

Eind 2009 wordt Struin buitenschoolse opvang gedwongen om de speellocatie in de Ooijpolder te verlaten. Wim Meijer en Ton van Lieshout, bestuurleden van de Zevenheuvelenloop en voormalig aandeelhouders van ChampionChip ondersteunen innovatieve en milieuvriendelijke ondernemers. Ze besluiten om Struin te hulp te schieten waarbij het niet onbelangrijk is dat Wims zoon op dat moment met veel plezier bij Struin speelt.

Van de Radbouduniversiteit wordt een stuk grond gekocht van 3,3 ha in de oksel van de Ooijpolder. De R.U had de grond aangekocht voor de bouw van een botenhuis en roeien op ‘het meertje’. De gemeente Ubbergen was echter niet bereid om een vergunning te verstrekken voor recreatie in dit kwetsbare gebied. Uiteindelijk besluit de R.U om te gaan roeien in de aan te leggen nevengeul van de Waal.
De grond wordt voor een vriendenprijs doorverkocht aan Wim Meijer en Ton van Lieshout mits zij er voor zorgen dat de grond gebruikt gaat worden voor mens- en milieuvriendelijke activiteiten.

Omdat Struin slechts behoefte had aan 2 ha. worden partners gezocht voor de rest van de grond. Boer Koekoek en het M.E.C. (schooltuinen) sluiten aan bij het samenwerkingsverband. Ook Renee Straver, de echtgenote van initiatiefnemer Ton van Lieshout neemt deel omdat ze met haar zoon Marijn in de toekomst biologisch fruit hoopt te gaan telen.

Enige jaren later zijn de verschillende initiatieven verder uitgewerkt en vormgegeven. Zowel Struin als Boer Koekoek hebben de grond (voor de oorspronkelijke prijs) van Wim en Ton in eigendom verkregen. Het M.E.C. heeft grond aangekocht (op de voormalige Struin locatie) en is aldaar het schooltuinenproject “de Wielewaal” gestart.

In de luwte voor wat betreft pers en publiciteit en ook in de luwte vanwege de ligging achter het perceel van Boer Koekoek heeft de Ooijgaard zich weten te ontwikkelen tot een oase van rust, natuur en prachtig fruit.

Vanwege de moeilijke bereikbaarheid is in 2013 een nieuwe toegangsweg aangelegd.

Marijn van Lieshout is vanaf begin 2014 volledig eigenaar van De Ooijgaard.

 

 

hoe is het begonnen

De Ooijgaard in 2011